การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี (RT) Radiographic Test (RT)

    บริษัท ควอลลีเทคฯ มีการให้บริการการทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสี โดยรังสีแกมม่า รังสีเอ็กซ์  โดยทำการฉายรังสีผ่านชิ้นงานเข้าทำปฏิกิริยากับสารไวแสงที่เคลือบอยู่บนฟิล์ม การทำปฏิกิริยาขึ้นอยู่กับปริมาณและพลังงานของรังสีที่ตกกระทบ ทำให้เกิดภาพบนฟิล์ม ซึ่งพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญของเราจะวิเคราะห์และประเมินผลฟิล์มตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ

     บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) สามารถให้บริการถ่ายภาพด้วยรังสีที่หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้

1.1 การทดสอบด้วยรังสีโดยใช้เครื่อง X-ray เหมาะกับชิ้นงานที่ต้องการภาพถ่ายที่มีความคมชัดและความไวในการตรวจสอบสูงและมีความปลอดภัยสูงสุด

1.2 การทดสอบด้วยรังสีโดยใช้สาร Selenium 75 (Se-75) คุณภาพของภาพถ่าย จะใกล้เคียงคุณภาพของภาพ ที่ได้จาก X-ray แต่เครื่องมีขนาดและน้ำหนักน้อยกว่าและเคลื่อนย้ายสะดวก..เหมาะกับงานในที่คับแคบ งานที่สูงหรือพื้นที่ทำงานที่การใช้สารรังสีมีผลต่อระบบควบคุมอัตโนมัติของโรงงาน

1.3 การทดสอบด้วยรังสีโดยใช้สาร Iridium 192 (Ir 192) รังสีมีอำนาจทะลุทะลวงสูง  เหมาะกับชิ้นงานที่มีความหนาเทียบเท่าเหล็ก 6 ม.ม. ขึ้นไป

  การทดสอบโดยวิธีถ่ายภาพด้วยรังสีใช้ทดสอบหาความไม่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงานทดสอบ ยกตัวอย่างเช่น..งานหล่อ และแนวเชื่อม การทดสอบนี้จะช่วยให้ลูกค้าทราบถึงความปลอดภัยของชิ้นงานที่จะนำไปใช้ต่อไป

       ข้อดี

- สามารถทดสอบได้กับวัสดุเกือบทุกชนิด

สามารถแสดงผลบนฟิล์มซึ่งสามารถเก็บรักษาได้

สามารถแสดงภาพความไม่ต่อเนื่องได้โดยตรง

สามารถแสดงให้เห็นถึงความไม่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน

มีความไวต่อความไม่ต่อเนื่องที่มีปริมาตร เช่น ฟองอากาศ หรือ สแลก

-.เผยให้เห็นถึงข้อผิดพลาดในแฟบริเคชั่นและตรวจสอบว่ามีการประกอบชิ้นส่วนได้อย่างถูกต้องหรือไม่

    Qualitech offers the finest radiographic tests where the test objects are exposed to the varying transmission of ionizing radiation (X-rays, gamma rays) with the aid of photographic film or fluorescent screens to detect changes in density and thickness, and an image is produced. Our qualified staff then analyze and interpret the results in timely manner as required      Qualitech Plc. can provide radiographic services using a variety of rays in order to satisfy the needs of the customers:

1.1. Radiographic test by X-ray Suitable for products that require sharp image and quick testing with highest safety level

1.2. Radiographic test by Selenium-75 (Se-75) The quality of image is similar with that obtained by X-ray test. However, the machine is smaller, lighter and easier to move which render it suitable for works in confined space, work at height or in area where usage of radioactive rays affects the factory’s automatic control system.

1.3. Radiographic test by Iridium 192 (Ir 192) Using radiation with high penetrating ability, suitable for products whose thickness is equivalent to 6 mm. of steel and greater.

     Radiographic Test is used to locate internal discontinuities in variety of products, such as casting, forgings and weldment. It provides precautionary awareness to customers for the best safety of material uses.

Benefit:

Can be used on most material
Provide a permanent record (film)
Give direct image of discontinuity
Reveal discontinuities within a material
Sensitive for volumetric discontinuity
Disclosed fabrication error and check for correct assembly