ท่อขนส่งก๊าซหรือน้ำมัน Pipeline

ความสมบูรณ์แข็งแรงของระบบท่อขนส่งก๊าซหรือน้ำมันก็เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการใช้งาน  โดยผ่านทางการออกแบบ สร้าง และใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัย 
ในระหว่างการก่อสร้าง ท่อต่างๆจะประกอบเข้าหากันโดยการเชื่อม  เทคนิคการเชื่อมถูกออกแบบให้แนวเชื่อมมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่าวัสดุที่ใช้ทำท่อ  รอยเชื่อมแต่ละแนวต้องได้รับการทดสอบโดยการถ่ายภาพด้วยรังสี หรือด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทุกแนว
บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ให้บริการการทดสอบโดยไม่ทำลายสำหรับการก่อสร้างท่อขนส่งก๊าซและน้ำมันเช่น

นอกจากนั้น เรายังให้บริการด้านการทดสอบทางกล (Mechanical Testing) สำหรับขบวนการทดสอบกรรมวิธีการเชื่อม (PQR) ด้วย

Pipeline integrity means ensuring a pipeline and all its related components are running properly.   Everything is done to ensure pipelines are designed, built and operated to be safe, reliable and sustainable.
During construction, the pipe sections of pipe will be joined together by welds. Welders use techniques to make the points where the pipes connect even stronger than the steel in the pipe.  Each and every weld is inspected using NDT such as X-ray or ultrasound, and is 100% certified.
 
Qualitech Public Company Limited provides the NDT services for pipeline construction such as:
Moreover, we also provide Metallurgical Testing services for PQR Tests.