การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก (MT) Magnetic Particle Test (MT)

คุณต้องการการทดสอบหาความไม่ต่อเนื่องที่อยู่บนผิวหน้าที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือไม่? ควอลลีเทคมีการให้บริการการทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ เวลาที่ใช้ในการทดสอบอันยาวนานหรือค่าใช้จ่ายสูงๆ การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็กนี้ทำได้โดยการให้สนามแม่เหล็กลงไปในชิ้นงานทดสอบ อนุภาคแม่เหล็กจะรวมตัวกันเหนือรอยความไม่ต่อเนื่องบริเวณที่มีการรั่วไหลของสนามแม่เหล็ก การทดสอบวิธีนี้สามารถทำการทดสอบได้ทั้งแบบภายใต้แสงธรรมดา หรือแบบเรืองแสง

การใช้งาน :

การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็กจะทดสอบได้ในวัสดุที่เป็นเฟอโรแมกเนติกเท่านั้น (วัสดุที่สามารถเหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กได้) สามารถใช้ทดสอบรอยความไม่ต่อเนื่องบผิวหน้าและรอยความไม่ต่อเนื่องใต้ผิวเล็กน้อย ยกตัวอย่างเช่น seams, laps, grinding cracks ,quenching crack

ข้อดี

- เป็นการทดสอบที่น่าเชื่อถือในการตรวจหาความไม่ต่อเนื่องบนผิวและใต้ผิวเล็กน้อย

- การทำความสะอาดก่อนเริ่มงานไม่สำคัญมากเมื่อเทียบกับการทดสอบโดยสารแทรกซึม

- เป็นการทดสอบที่ง่ายและรวดเร็ว

- ค่าใช้จ่ายในการทดสอบไม่สูง

 

Should you need a helpful test on material surface or looking for imperfections that are very near to surface, Qualitech provides Magnetic Particle Test for your solution, you then have no need to worry about time consumption and costly method. It is conducted by introducing a magnetic flux into the material. If an area of flux leakage is present the ferrous particles will form a visual indication of the discontinuity. It
can inspect either color contrast or fluorescent systems.

Application:
Magnetic Particle Test is used to locate surface and slightly subsurface discontinuity such
as seams, laps, grinding cracks and quenching crack and also in-service damage in
ferromagnetic materials.

 

Benefit:
Reliable method for detecting surface or subsurface discontinuity in ferromagnetic
material

Pre-cleaning not as critical as Dye Penetrant Test
Simple and Rapid
Cost effective