การทดสอบความแข็ง (Hardness Test) Hardness Test

การทดสอบความแข็งเป็นการตรวจสอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของวัสดุ ให้ควอลลีเทคช่วยคุณ ความแข็งของวัสดุไม่สามารถบ่งบอกด้วย น้ำหนัก ความยาว หรือเวลา แต่เป็นค่าที่ได้จากกระบวนการทดสอบความแข็ง การทดสอบความแข็งของวัสดุได้ก้าวหน้าไปมากและสามารถบ่งบอกค่าความแข็งออกมาในเชิงตัวเลขได้อีกด้วย วิธีที่นิยมใช้นั้นมีดังนี้ การทดสอบความแข็งบริเนลล์  การทดสอบความแข็งร็อคเวลล์ การทดสอบความแข็งวิกเกอร์สหรือน๊อพ

ข้อดี

  • อุปกรณ์พกพาได้พร้อมแบตตารี่ในตัว สะดวกในการทดสอบภาคสนาม
  • รวดเร็ว และได้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำ
  • ไม่ทิ้งรอยบนชิ้นงานที่ทดสอบ

 

Material hardness is another significant key of its quality, let Qualitech help you. This is the static indentation tests in which a ball, cone or pyramid penetrates into the surface of the material being tested are widespread. The relationship of load to the area or depth of indentation is a measure of hardness, such as that found in common bench-top Brinell, Rockwell, Vickers or Knoop hardness testers.

Benefit

  •  Highly portable with battery , can be used on site
  •  Quick and accurate analysis
  •  Leave no mark on sample to be examined