ข่าว & กิจกรรม

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้านวิชาการ THAI-AUSTRIAN TECH OPEN HOUSE 2023”

Read More »

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรบริษัทที่ผ่านการรับรองสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในงาน CAC Certification Ceremony 2023

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่มีมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างเป็นระบบ

Read More »

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

Read More »