งานเชื่อมโลหะ “Welding Solution” คืออะไร

งานเชื่อมโลหะ

 

งานเชื่อมโลหะ (Welding Solution) เป็นกระบวนการเชื่อมโลหะเข้าด้วยกัน ต่อเติมเนื้อวัสดุ ที่สามารถทำได้ทั้งวัสดุ ที่เป็นโลหะและเทอร์โมพลาสติก เป็นที่นิมยมในงานอุตสาหกรรม ที่มีการวางท่อต่างๆ เครื่องจักร ถังเเรงดันที่มีเเรงดันอยู่มาก ทำให้เกิดจุดที่สารเคมีอาจรั่วออกมาได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา ทำให้วัสดุมีความเเข็งเเรงทนทานเเละใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานเชื่อมโลหะนั้น ต้องเลือกวิธีเชื่อมให้เหมาะสมกับเเต่ละวัสดุของงานเเต่ละประเภท เพื่อให้ได้งานเชื่อมโลหะที่ดีมีคุณภาพ ประหยัดทั้งค่าวัสดุ เวลา ต้นทุน เเรงงาน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นต่องานนั้นๆ

ประเภทของงานเชื่อมโลหะ

1. งานเชื่อมก๊าซ (Gas Welding) คือ การเชื่อมที่เป็นการหลอมเหลววิธีหนึ่ง ที่เกิดจากการเผาไหม้ระหว่างแก๊สอะเซทีลีน ซึ่งเป็นแก๊สเชื้อเพลิงและแก๊สออกซิเจน ให้ความร้อนสูง 3200 องศาเซลเซียส จะไม่มีเขม่าหรือควันในขั้นตอนการเชื่อม

2. การเชื่อมไฟฟ้า ( ARC WELDING ) หรือที่เรียกว่า การเชื่อมโลหะ “อาร์ค” ความร้อนที่ใช้เกิดจากประกายอาร์ค ระหว่างชิ้นงานและลวดเชื่อม ทำหน้าที่ป้อนเนื้อโลหะแก่แนวเชื่อม

3. การเชื่อมอัด ( PRESS WELDING ) คือ การประสานโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกัน เป็นการเชื่อมจุด โดยใช้ความร้อนที่ได้จากความต้านทานไฟฟ้า กับชิ้นงานในจุดที่จะทำการเชื่อม ใช้แรงอัดส่วนที่หลอมละลายจนชิ้นงานติดกัน

4. การเชื่อม TIG ( TUNGSTEN INERT GAS WELDING ) คือ วิธีการเชื่อมโลหะโดยใช้ความร้อนที่เกิดจากการอาร์ค มีแก๊สเฉื่อยปกคลุมจุดที่จะเชื่อมและบ่อหลอมละลาย เพื่อไม่ไห้อากาศภายนอกเข้ามาทำปฏิกริยาตรงจุดที่จะเชื่อม

5. การเชื่อม MIG ( METAL INERT GAS WELDING ) คือ กระบวนการเชื่อมที่ได้รับความร้อนจากการอาร์คระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงาน ทำหน้าที่เป็นโลหะเติมลงบ่อหลอมละลาย โดยบ่อจะถูกปกคลุมด้วยแก๊สเฉื่อย เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกับอากาศ

6. การเชื่อมใต้ฟลักซ์ ( SUBMERGED ARC WELDING ) คือ การเชื่อมไฟฟ้าที่ได้รับความร้อนจากการอาร์ค ระหว่างลวดเชื่อมเปลือยกับชิ้นงานเชื่อม โดยมีฟลักซ์ชนิดเม็ดคลุมอาร์ค ส่วนฟลักซ์ที่อยู่ห่างจากเนื้อเชื่อมจะไม่หลอมละลาย และไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

 

 

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมความปลอดภัย ด้านการบริการงานทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) รวมถึงการให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third party engineering service) ให้กับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการรวมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมาย