บริการ

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)  ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงาน ให้บริการด้านงานวิศวกรรมความปลอดภัย ด้านการบริการงานทดสอบโดยไม่ทำลาย  และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล

บริการ

อุตสาหกรรม

วัสดุและอุปกรณ์

บริการ​

ลูกค้าของเรา