ระบบท่อ

ระบบท่อ

ระบบท่อ ซึ่งรวมถึงวาล์วและข้อต่อต่างๆอาจเกิดการกัดกร่อนจากภายในจากสารเคมี หรือภายนอกจากสภาพแวดล้อมเช่น การกัดกร่อนใต้ฉนวน หรือใต้ที่ยืดท่อ เป็นต้น   ความเสียหายของท่ออาจทำให้เกิดความสูญเสียที่ร้ายแรงได้   จึงควรป้องกันโดยการหาสาเหตุของความเสียหายโดยใช้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญและเทคนิคที่ถูกต้องในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสียที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ทั้งการตรวจสอบระหว่างใช้งาน และระหว่างหยุดใช้งานในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพของท่อแล้วนำมากำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายที่ไม่คาดคิดได้  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้มั่นใจในความแข็งแรงสมบูรณ์ของท่อ

เทคนิคในกระตรวจสอบระบบท่อ ประกอบด้วย

  • การตรวจสอบโดยวิธีตรวจพินิจ (VT)
  • การทดสอบโดยการถ่ายภาพด้วยรังสีด้วยคอมพิวเตอร์ (CRT หรือ DRT)
  • การทดสอบโดยสนามแม่เหล็ก (MT)
  • การทดสอบโดยสารแทรกซึม (PT)
  • การตรวจวัดความหนาของตัวถัง พื้นถังและหลังคาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (UTM)
  • การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ Phased Array (PAUT)
  • การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบระยะห่างปานกลาง (MRUT)
  • การตรวจสอบโดยการตรวจวัดความหนาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงด้วย (EMAT)