การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม (PT)

การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม

การทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพในวัสดุหลากหลายชนิด  ควอลลีเทคได้มีการให้บริการ การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึม ใช้หลักการดูดซึมสารแทรกซึมเป็นของเหลวเข้าไปในรอยความไม่ต่อเนื่อง หลังจากที่มีการทำความสะอาดเอาสารแทรกซึมออก จะมีการพ่นเดเวอร์ลอปเปอร์ทับลงไปเพื่อให้สารแทรกซึมที่ติดอยู่ในรอยความไม่ต่อเนื่อง ปรากฎออกมา สามารถทำการทดสอบได้ทั้งแบบภายใต้แสงธรรมดา หรือแบบเรืองแสง

การใช้งาน :

การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึมเพื่อหารอบความไม่ต่อเนื่องที่เปิดสู่ผิว ในวัสดุที่ไม่มีรูพรุน ยกตัวอย่างเช่น cracks, seams, laps, cold shuts, laminations, และ porosity การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึมนี้สามารถทำการทดสอบได้ทั้งวัสดุเฟอโรแมคเนติกและนอนเฟอโรแมคเนติก จึงทำให้การทดสอบวิธีนี้เป็นที่นิยมมาก

ข้อดี

  • สามารถทดสอบในวัสดุนอนเฟอรัส
  • สมารถพกพาอุปกรณ์ทดสอบไปได้เกือบทุกที่
  • สามารถทดสอบชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ และมีจำนวนมากๆ
  • ค่าใช้จ่ายไม่สูง และง่ายต่อการประเมินผล
  • มีความไวสูงในการตรวจเจอรอยความไม่ต่อเนื่อง