การตรวจสอบด้วยการปล่อยคลื่นเสียง (AET)

 

การตรวจสอบด้วยการปล่อยคลื่นเสียง

 

การตรวจสอบด้วยการปล่อยคลื่นเสียง เป็นการตรวจสอบแบบเวลาจริง การทดสอบจะทำโดยการปล่อยคลื่นความเค้นอัลตราโซนิกเพื่อระบุข้อบกพร่องในวัสดุ เป็นหนึ่งในวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย โดยใช้หลักการตรวจจับพลังงาน AE ที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากรอยบกพร่องที่กำลังเกิดหรือกำลังขยายตัวสัญญาณที่ตรวจจับได้โดยหัวตรวจสอบจะถูกส่งไปประมวลผลเพื่อระบุหาตำแหน่งของรอยบกพร่องบนอุปกรณ์ สามารถนำไปใช้ตรวจหารอยบกพร่องหรือการกัดกร่อนของ ถังเก็บน้ำมันหรือสารเคมี ถังลูกโลก ถังขนส่ง CNG/LPG ภาชนะรับแรงดัน