บริการ

การทดสอบโดยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบระยะทดสอบปานกลาง (MRUT)

โพรบทดสอบชนิดนี้อาศัยหลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการสร้างคลื่นเสียงความถี่สูงให้เกิดขึ้นในวัสดุหรือชิ้นงานที่ทำการทดสอบ การทดสอบด้วยวิธี…..

การทดสอบโดยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบระยะทดสอบปานกลาง (MRUT) Read More »

บริการทดสอบ/รับรองช่างเชื่อม

เป็นกระบวนการเชื่อมโลหะเข้าด้วยกัน ต่อเติมเนื้อวัสดุ ที่สามารถทำได้ทั้งวัสดุที่เป็นโลหะและเทอร์โมพลาสติก เป็นที่นิมยมในงานอุตสาหกรรม

บริการทดสอบ/รับรองช่างเชื่อม Read More »

การทดสอบแบบไม่ทำลายขั้นพื้นฐาน (Conventional NDT Inspection)

การทดสอบแบบไม่ทำลาย เป็นการทดสอบที่นิยมในวงการอุตสาหกรรม เพื่อหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในเนื้อเชื่อม ชิ้นส่วนวัสดุต่างๆ เเละนำมาวางแผนต่อไป

การทดสอบแบบไม่ทำลายขั้นพื้นฐาน (Conventional NDT Inspection) Read More »

Metallurgical Testing Laboratory

ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา

ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา ของบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา Read More »

ความแข็งแรงของอุปกรณ์ และงานตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection service)

เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ผู้ใช้อุปกรณ์ต้องมีระบบการจัดการความสมบูรณ์แข็งแรงของอุปกรณ์

ความแข็งแรงของอุปกรณ์ และงานตรวจสอบโรงงาน (Plant Inspection service) Read More »

การทดสอบแบบไม่ทำลายขั้นสูง

เป็นวิธีการทดสอบที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อประเมินตรวจสอบรอยเชื่อมบนอาคารและโครงสร้าง ตรวจหาคุณสมบัติของวัสดุ ตรวจหาข้อบกพร่องที่เกิดในรอยเชื่อม โดยที่ไม่ทำลายชิ้นส่วนวัสดุเดิม

การทดสอบแบบไม่ทำลายขั้นสูง Read More »