หน้าแรก

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้านวิชาการ THAI-AUSTRIAN TECH OPEN HOUSE 2023”

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ Read More »

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรบริษัทที่ผ่านการรับรองสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในงาน CAC Certification Ceremony 2023

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่มีมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างเป็นระบบ

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรบริษัทที่ผ่านการรับรองสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในงาน CAC Certification Ceremony 2023 Read More »

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 Read More »

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัล 2022 Outstanding Contractor Company

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัล “2022 Outstanding Contractor Company” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ในฐานะ…

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่รางวัล 2022 Outstanding Contractor Company Read More »