การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ถือเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิต โลหะวิทยา การควบคุมคุณภาพ การทำความเข้าใจองค์ประกอบองค์ประกอบที่แม่นยำของวัสดุเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรักษามาตรฐานคุณภาพสูง โดยเน้นที่วิธีการวิเคราะห์ที่ล้ำสมัย โดยให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับองค์ประกอบ องค์ประกอบ และโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุหลากหลายประเภท ห้องปฏิบัติการสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีทั้งชนิดและปริมาณของแต่ละธาตุได้ โดยใช้เครื่อง Optical Emission Spectrometer (OES) ที่ทันสมัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มี 2 บริการหลัก ได้แก่ :

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

1. การทดสอบด้วย Optical Emission Spectrometer (OES)

ห้องปฏิบัติการสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีได้ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มวัสดุ เช่น กลุ่มโลหะ ทองแดง ไทเทเนียม อลูมิเนียม นิเกิล และเหล็ก และสามารถวิเคราะห์ธาตุที่ใช้งานได้อย่างครอบคลุม สามารถวิเคราะห์โลหะผสมได้อย่างรวดเร็ว เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ง่าย รวดเร็ว และเชื่อถือได้สำหรับการทดสอบจำนวนมากในการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ มันถูกใช้ในอุตสาหกรรมและการวิจัยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการตรวจจับองค์ประกอบและการหาปริมาณ

2. บริการทดสอบ Optical Emission Spectrometer (OES) นอกสถานที่

ห้องปฏิบัติการสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีนอกสถานที่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้การขนย้ายเครื่องทดสอบเป็นไปได้ง่ายขึ้น จึงทำให้สามารถเข้าไปทดสอบชิ้นงานที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อความสะดวกมากขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยไม่กระทบต่อการทำงานระบบอื่น