กรมธุรกิจพลังงาน

บริษัทให้บริการตรวจสอบและรับรองตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบถังก๊าซตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • น้ำมัน (Oil)
  • ก๊าซหุงต้ม (LPG)
  • ก๊าซธรรมชาติ (NG)