เครื่องวัดความหนาวัสดุ โดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการส่งผ่านคลื่นเสียง (EMAT)

 

เครื่องวัดความหนาวัสดุ

 

เครื่องวัดความหนาวัสดุ โดยทั่วไปการทดสอบท่อในเตาเผาหรือในหม้อไอน้ำแบบดั้งเดิมนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงและใช้เวลาในการทดสอบนาน นอกจากนี้แล้ว การทดสอบดังกล่าวต้องมีการเตรียมผิวชิ้นงานทดสอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถวัดความหนาด้วยคลื่นเสียงได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาหัวตรวจสอบแบบพิเศษโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการส่งผ่านคลื่นเสียงให้สอดคล้องกับมาตราฐานการวัดความหนาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทะลุผ่านแผ่นสนิมหรือออกไซด์ที่หนาได้ถึง 1.5 มิลลิเมตร การทดสอบด้วยเทคนิคนี้  ไม่จำเป็นต้องขัดสนิมออกไซด์บนผิวชิ้นงานออกเพื่อที่จะทำการวัดความหนา โดยความหนาของออกไซด์ดังกล่าวจะไม่นำมารวมกับความหนาของชิ้นงานทดสอบ ทำให้สามารถทดสอบได้อย่างรวดเร็ว โดยปราศจากการใช้ตัวประสาน (Couplant) ในการส่งผ่านคลื่นเสียงเพื่อทดสอบ

ข้อดีของการทดสอบโดยใช้เครื่องวัดความหนาวัสดุ EMAT

  • ลดเวลาในการทำงาน และประหยัดต้นทุนในการเตรียมผิวชิ้นงานทดสอบ
  • สามารถทดสอบบนพื้นผิวงานที่ขรุขระ สกปรก เป็นสนิม หรือผิวงานที่มีผิวสัมผัสไม่สม่ำเสอกันได้
  • สามารถทดสอบชิ้นงานที่มีอุณหภูมิสูงได้
  • ไม่ต้องใช้ตัวประสาน  (Couplant) ในการส่งผ่านคลื่นเสียง
  • มีความแม่นยำสูง และทดสอบได้อย่างรวดเร็ว
  • เป็นวิธีการทดสอบที่สามารถหาอัตราการกัดกร่อนหรือกัดเซาะได้อย่างแม่นยำ
  • สามารถแสดงผลชิ้นงานทดสอบในรูปแบบภาพตัดขวาง (B-Scan) บนหน้าจอของอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความหนานี้ได้