การทดสอบหาค่าเฟอไรท์ (Ferrite Test)

การทดสอบหาค่าเฟอไรท์ (Ferrite Test)

คุณต้องการตรวจหาค่าเฟอไรท์ในวัสดุของคุณไหม? ให้ควอลลีเทคฯ ช่วยคุณเถอะ จำนวนเฟอไรท์ที่ปรากฎใน austenitic หรือ duplex stainless steels เรียกว่า FN หรือ Ferrite number จำนวนเฟอไรท์เพียงเล็กน้อยใน austenitic จะลดแนวโน้มที่จะเกิดรอยร้าวในระหว่างแข็งตัวขณะที่ ผลการทดสอบหาค่าเฟอไรท์จะประเมินให้สอดคล้องกับข้อจำกัด หรือความต้องการของลูกค้า การทดสอบหาค่าเฟอไรท์ใช้ในการทดสอบกับวัสดุต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น แนวเชื่อม หรืออื่นๆ

ข้อดีการทดสอบหาค่าเฟอไรท์ 

– อุปกรณ์พกพาได้พร้อมแบตตารี่ในตัว สะดวกในการทดสอบภาคสนาม
– รวดเร็ว และได้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำ
– สามารถอ่านผลได้ทั้งหน่วย Ferrite Number (FN) และหน่วยร้อยละ (%)