การทดสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว (High Voltage Holiday Test)

การทดสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว

วัสดุเคลือบผิว มีความสำคัญต่ออายุการใช้งานของวัสดุ ดังนั้น จึงควรตรวจสอบเพื่อหารอยรั่วหรือความไม่สมบูรณ์ของการทาสีเคลือบผิวเทป บนชิ้นงาน ซึ่งอาจเป็นผลทำให้น้ำและความชื้นซึมผ่านผิวเคลือบนั้นและเกิดสนิมได้..การทดสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว โดยวิธีนี้จะไม่สร้างความเสียหายแก่สีเคลือบวัสดุ หรือเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานเอง

ข้อดี การทดสอบหารอยรั่วในวัสดุเคลือบผิว 

– อุปกรณ์พกพาได้พร้อมแบตตารี่ในตัว สะดวกในการทดสอบภาคสนาม
– รวดเร็ว และได้ผลวิเคราะห์ที่แม่นยำ
– ไม่ทิ้งรอยบนชิ้นงานที่ทดสอบ