การทดสอบการกัดกร่อน ด้วยเครื่องสแกน HydroForm

เครื่องสแกน HydroForm

เครื่องสแกน HydroForm คือการจับคู่การกัดกร่อนที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับพื้นผิวที่หยาบและไม่เรียบ ได้รับการออกแบบมาเพื่อนำเสนอโซลูชันการตรวจสอบที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับความหนาของผนังที่ลดลงอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน การกัดเซาะ และการเสียดสี นอกจากนี้ HydroForm ยังตรวจจับความเสียหายของผนังส่วนกลาง เช่น การพองตัวที่เกิดจากไฮโดรเจนหรือการเคลือบที่เกิดจากการผลิต และแยกแยะความผิดปกติเหล่านี้จากการสูญเสียความหนาของผนังได้อย่างง่ายดาย

ด้วยการใช้เทคโนโลยีอัลตราซาวนด์ Phased Array ทำให้ HydroForm มีความละเอียดสูง ครอบคลุมรวดเร็ว และสแกนด้วยความเร็วสูงสุด 100 มม./วินาที ไฮโดรโฟมใช้กับแผ่น ภาชนะรับความดัน และท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้วขึ้นไป หัววัด Dual Linear Array ได้รับการปรับปรุงเพื่อการตรวจจับการกัดกร่อนบนท่อขนาดเล็กและจำกัดพื้นที่การเข้าถึง

ข้อดีของการทำแผนที่การกัดกร่อนด้วย เครื่องสแกน HydroForm

– สแกนความครอบคลุมของพื้นที่ภายใต้การตรวจสอบอย่างครบถ้วน และปรับปรุงประสิทธิภาพมากกว่าการวัดความหนาอัลตราโซนิกแบบสุ่ม
– การทำแผนที่การกัดกร่อนจะสร้างบันทึกการวัดการกัดกร่อนอย่างถาวร เป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบอัตราการกัดกร่อนภายใต้สภาพการใช้งานและยังสามารถปรับโปรแกรมการตรวจสอบการกัดกร่อนให้เหมาะสมได้อีกด้วย
– การแสดงมุมมองแผน C-Scan ช่วยให้ตีความและประเมินการกัดกร่อนหรือความเสียหายจากการกัดเซาะในปัจจุบันได้ง่าย