การตรวจสอบภายในท่อ ด้วยเทคโนโลยี Intelligent Pigging

การตรวจสอบภายในท่อ

เราให้บริการตรวจสอบภายในท่อ ด้วยเทคโนโลยี Intelligent Pigging (In-line Inspection: ILI) เทคโนโลยีตรวจสอบท่ออัจฉริยะและการทำความสะอาดภายในท่อที่ทันสมัย

เทคนิค ILI ได้แก่

อัลตราซาวนด์ กระแสไหลวน การรั่วไหลของฟลักซ์แม่เหล็ก เทคโนโลยีด้านแสงและเสียง นอกจากนี้เรายังมีเทคโนโลยี EMAT ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับการแตกร้าวจากการกัดกร่อนภายในท่อ

แอปพลิเคชันและโซลูชัน การตรวจสอบภายในท่อ ILI

  • การทำความสะอาดท่อ – สามารถใช้ได้ในระหว่างการเดินท่อหรือสำหรับการทำความสะอาดการปฏิบัติงาน และสำหรับการทำความสะอาดก่อนการตรวจสอบ
  • อุปกรณ์เสริม – ตัวปล่อยและตัวรับ
  • XYZ – การทำแผนที่เส้นทางและการวิเคราะห์ความเครียด
  • Multi-Diameter – ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
  • Combo – เทคโนโลยีการตรวจสอบที่หลากหลายในการทำงานครั้งเดียว
  • หลัง ILI – การจัดตำแหน่งข้อมูลและการประเมินแบบรวม
  • Integrity – RBI (Risk-Based Inspection), FFP (Fitness for Purpose), CGA (Corrosion Growth Assessment)