การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก (MT)

การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก

คุณต้องการการทดสอบหาความไม่ต่อเนื่องที่อยู่บนผิวหน้าที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือไม่? ควอลลีเทคมีการให้บริการ การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ เวลาที่ใช้ในการทดสอบอันยาวนานหรือค่าใช้จ่ายสูงๆ การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็กนี้ทำได้โดยการให้สนามแม่เหล็กลงไปในชิ้นงานทดสอบ อนุภาคแม่เหล็กจะรวมตัวกันเหนือรอยความไม่ต่อเนื่องบริเวณที่มีการรั่วไหลของสนามแม่เหล็ก การทดสอบวิธีนี้สามารถทำการทดสอบได้ทั้งแบบภายใต้แสงธรรมดา หรือแบบเรืองแสง

การใช้งาน :

การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็กจะทดสอบได้ในวัสดุที่เป็นเฟอโรแมกเนติกเท่านั้น (วัสดุที่สามารถเหนี่ยวนำให้เป็นแม่เหล็กได้) สามารถใช้ทดสอบรอยความไม่ต่อเนื่องบผิวหน้าและรอยความไม่ต่อเนื่องใต้ผิวเล็กน้อย ยกตัวอย่างเช่น seams, laps, grinding cracks ,quenching crack

ข้อดี

– เป็นการทดสอบที่น่าเชื่อถือในการตรวจหาความไม่ต่อเนื่องบนผิวและใต้ผิวเล็กน้อย

– การทำความสะอาดก่อนเริ่มงานไม่สำคัญมากเมื่อเทียบกับการทดสอบโดยสารแทรกซึม

– เป็นการทดสอบที่ง่ายและรวดเร็ว

– ค่าใช้จ่ายในการทดสอบไม่สูง