ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา

ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยา

ห้องปฏิบัติการทดสอบเชิงกลและโลหะวิทยาของเรา ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถ ISO/IEC 17025: 2017 (มาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (2018)) พร้อมการรับรองหมายเลข Testing 0502 เรามีบริการห้องปฏิบัติการมากมายในด้านการกำหนดคุณสมบัติด้านวัสดุ ขั้นตอนการเชื่อม คุณสมบัติช่างเชื่อม ข้อมูลจำเพาะ การวิเคราะห์ความล้มเหลว ฯลฯ ด้วยอุปกรณ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และความสามารถระดับสูง นอกจากนี้เรายังสามารถสนับสนุนคุณด้วยบริการที่เหมาะสมกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณได้อย่างเหมาะสมที่สุด

สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทการทดสอบ คือ

1.        การทดสอบเชิงกล

2.        การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

3.        การวิเคราะห์โครงสร้างทางโลหะวิทยา

4.        การทดสอบการกัดกร่อน

5.        วิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายและแนวทางแก้ไข