ท่อขนส่งก๊าซและน้ำมัน

ท่อขนส่งก๊าซและน้ำมัน

การตรวจสอบความสมบูรณ์แข็งแรงของระบบท่อขนส่งก๊าซและน้ำมัน ก็เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการใช้งาน  โดยผ่านทางการออกแบบ สร้าง และใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง ท่อต่างๆจะประกอบเข้าหากันโดยการเชื่อม เทคนิคการเชื่อมถูกออกแบบให้แนวเชื่อมมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่าวัสดุที่ใช้ทำท่อ  รอยเชื่อมแต่ละแนวต้องได้รับการทดสอบโดยการถ่ายภาพด้วยรังสี หรือด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทุกแนว

 

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ให้บริการการทดสอบท่อขนส่งก๊าซและน้ำมัน ได้แก้

นอกจากนั้น เรายังให้บริการด้านการทดสอบทางกล (Mechanical Testing) สำหรับขบวนการทดสอบกรรมวิธีการเชื่อม (PQR) ด้วย