การตรวจสอบตามความเสี่ยง (RBI)

การตรวจสอบตามความเสี่ยง

การคำนวณความเสี่ยงสำหรับ การตรวจสอบตามความเสี่ยง ขึ้นกับการกำหนดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายร่วมกับผลกระทบเมื่อเกิดความเสียหาย ความเสียหายของอุปกรณ์รักษาความดัน หมายถึง การสูญเสียการกักเก็บความดันซึ่งส่งผลให้มีการรั่วไหลสู่บรรยากาศ หรือการแตกออกของส่วนประกอบของอุปกรณ์รักษาความดัน   ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นมากเมื่อมีการสะสมของความเสียหายของส่วนประกอบที่รับความดันในระหว่างการใช้งาน   เมื่อถึงจุดหนึ่ง ความเสี่ยงก็จะเกินกว่าความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ผู้ประเมินจะให้คำแนะนำในทำการตรวจสอบและแก้ไขส่วนที่มีความเสียหายเพื่อลดความเสี่ยงลงการดำเนินการตรวจสอบเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยในการลดความเสี่ยง แต่จะลดความไม่แน่นอนและทำให้สามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และวางแผนในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบที่เสียหายนั้นได้ทันท่วงที