ถังเก็บน้ำมัน/สารเคมี

ถังเก็บน้ำมัน/สารเคมี

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทตรวจสอบระดับ 3 จากกรมธุรกิจพลังงาน (DOEB) ให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองถังเก็บน้ำมันได้ทุกขนาด และกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ตรวจสอบถังเก็บสารเคมี   กฏหมายไทยได้กำหนดให้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเคมีอันตรายและระบบท่อต้องได้รับการตรวจสอบสภาพภายนอก และภายในตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต   ถังที่สร้างขึ้นใหม่ กำลังซ่อมแซมหรือดัดแปลงต้องได้รับการตรวจสอบเช่นกัน

Qualitech มุ่งมั่นที่จะมาตรฐาน ความปลอดภัย เศรษฐกิจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่บริการทำความสะอาดถังเท่านั้น แต่เราให้บริการแบบครบวงจรในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจร  เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน การตรวจสอบและทดสอบของเราไม่เพียงปฏิบัติตามกฏหมาย เรามีทีมงานพร้อมวิศวกรที่ได้รับการรับรองจาก API653 อีกด้วย

ถังเก็บน้ำมันหรือสารเคมี มีหลากหลายรูปแบบ เช่น

  • ถังทรงตั้งเนื้อพื้นดิน
  • ถังทรงกระบอกแนวนอน
  • ถังใต้ดิน
  • ถังขนส่งน้ำมัน

บริการทดสอบต่างๆ ด้านถังเก็บน้ำมัน/สารเคมี