ถังเก็บน้ำมัน/สารเคมี

ถังเก็บน้ำมัน/สารเคมี

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทตรวจสอบระดับ 3 จากกรมธุรกิจพลังงาน (DoEB) ให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองถังเก็บน้ำมันได้ทุกขนาด และกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ตรวจสอบถังเก็บสารเคมี   กฏหมายไทยได้กำหนดให้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเคมีอันตรายและระบบท่อต้องได้รับการตรวจสอบสภาพภายนอก และภายในตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต   ถังที่สร้างขึ้นใหม่ กำลังซ่อมแซมหรือดัดแปลงต้องได้รับการตรวจสอบเช่นกัน

ถังเก็บน้ำมันหรือสารเคมี มีหลากหลายรูปแบบเช่น

 • ถังทรงตั้งเนื้อพื้นดิน
 • ถังทรงกระบอกแนวนอน
 • ถังใต้ดิน
 • ถังขนส่งน้ำมัน

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน การตรวจสอบและทดสอบของเราไม่เพียงปฏิบัติตามกฏหมายเ เรายังได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลโดยวิศวกรที่ได้รับการรับรองจาก API653 อีกด้วย

 • การให้บริการตรวจสอบในระหว่างการผลิต
 • การตรวจสอบขบวนการเชื่อมและช่างเชื่อม (WPS, PWR, WQT)
 • การตรวจสอบโดยวิธีตรวจพินิจ (VT)
 • การทดสอบโดยการถ่ายภาพด้วยรังสี (RT)
 • การทดสอบโดยสนามแม่เหล็ก (MT)
 • การทดสอบโดยสารแทรกซึม (PT)
 • การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (UT)
 • การทดสอบพื้นถังด้วย MFL
 • การตรวจวัดความหนาของตัวถัง พื้นถังและหลังคาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (UTM)
 • การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ Phased Array (PAUT)
 • การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบ Time of Flight Diffraction (TOFD)
 • การทดสอบด้วยกระแสไหลวนแบบหลายขดลวด (Eddy Current Array)
 • การตรวจวัดความหนาของตัวถังด้วยอุปกรณ์ไต่ถังและคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Crawler)
 • การตรวจวัดการทรุดตัวของฐานราก พื้นถัง และตัวถัง
 • การตรวจวัดความเอียงของตัวถัง
 • การทดสอบการรั่วของพื้นถังด้วยความดันสูญญากาศ
 • การตรวจวัดส่วนยื่นออก (peaking) และ ยุบตัว (banding) ของตัวถัง
 • การตรวจวัดความกลมของตัวถัง
 • การตรวจวัดความต้านทานของระบบสายดิน
 • การทดสอบการรั่วของฝาลอยด้วยความดันสูญญากาศ
 • การทดสอบการรับแรงดันน้ำ