การทดสอบโดยเทคนิค Time of Flight Diffraction (TOFD)

Time of Flight Diffraction

การทดสอบโดยเทคนิค Time of Flight Diffraction ทำได้โดยการวางหัวตรวจสอบ 2 อันวางอยู่ในระดับเดียวกันสองฝั่งของแนวเชื่อมที่ต้องการตรวจสอบ..โดยคร่อมแนวเชื่อมหรือวัตถุที่เป็นฐานในการตรวจสอบหัวตรวจสอบอันแรกทำหน้าที่ส่งสัญญาณผ่านชิ้นงานทดสอบ โดยมีหัวตรวจสอบอีกอันที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามทำหน้าที่รับสัญญาณ หากมีรอยแตกเกิดขึ้น จะเกิดการเลี้ยวเบนของคลื่นความถี่สูงจากยอดของรอยแตก..โดยอุปกรณ์จะวัดความลึกอัตโนมัติของยอดรอยแตก..ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการ์ของผู้ปฏิบัติงานควอลลีเทค ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการทดสอบมีความรวดเร็วและแม่นยำ

การใช้งาน :

– การทดสอบโดยเทคนิค Time of Flight Diffraction เป็นที่นิยมและเป็นที่ยอมรับว่าการทดสอบนี้มีความไวต่อรอยบกพร่องขนาดเล็กแนวยาวที่วางตัวในแนวดิ่ง ยกตัวอย่างเช่น รอยร้าว และ รอยหลอมไม่สมบูรณ์ (LOF) เป็นการทดสอบที่ใช้เวลารวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รอยความไม่ต่อเนื่องที่ตรวจพบง่ายต่อการมองเห็น  และแสดงผลออกมาอย่างชัดเจน

– อุปกรณ์ทดสอบโดยเทคนิค Time of Flight Diffraction นี้จัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำในการตรวจสอบ ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพในระหว่างการก่อสร้าง

ข้อดีการทดสอบ Time of Flight Diffraction (TOFD)

– มีความสามารถในการหาขนาดของข้อบกพร่องได้อย่างแม่นยำ

– ตั้งค่าอุปกรณ์และทำการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

– สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็วพร้อมได้ข้อมูลบันทึกที่ครบถ้วน

– สามารถใช้ทดสอบหารอยกัดกร่อน

– มีความไวในการทดสอบต่อรอยความบกพร่องทุกชนิดของแนวเชื่อม

– สามารถทดสอบชิ้นงานที่มีอุณหภูมิสูงได้