แท๊งค์ขนส่งน้ำมันและสารเคมี

แท๊งค์ขนส่งน้ำมันและสารเคมี

แท๊งค์ขนส่งน้ำมันและสารเคมี  มีความจำเป็นต้องได้รับการทดสอบและตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เช่น  ADR และตามข้อกำหนดของกฏหมาย เช่น กฏหมายของกรมธุรกิจพลังงาน (DOEB) สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง และกรมโรงงานฯ สำหรับสารเคมีอันตราย

 

ขอบเขตการให้บริการ  ประกอบด้วย