Previous slide
Next slide

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมความปลอดภัย ด้านการบริการงานทดสอบโดยไม่ทำลาย (Non-Destructive Testing) และการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ (Inspection and Certification) บริการตรวจสอบตามความเสี่ยง (RBI) บริการทดสอบเครื่องกลและโลหการ บริการบำรุงรักษาและฟื้นฟู รวมถึงการให้ความเห็นทางวิศวกรรมระดับสากลในฐานะผู้เชี่ยวชาญอิสระ (Third party engineering service) ให้กับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการรวมทั้งข้อกำหนดตามกฎหมาย

บริษัทในเครือ

งานบริการ

บริษัทฯ ให้บริการ Inspection กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็น กลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงาน

บริการ

การทดสอบแบบไม่ทำลายขั้นสูง (Advance NDT Inspection) งานตรวจสอบและรับรอง การทดสอบแบบไม่ทำลายขั้นพื้นฐาน
เพิ่มเติม

อุตสาหกรรม

ผู้ผลิตและนำเข้าโลหะ การผลิต (Fabrication & Construction) โรงไฟฟ้า แท็งค์ฟาร์ม
เพิ่มเติม

วัสดุและอุปกรณ์

ถังเก็บน้ำมัน/สารเคมี หม้อน้ำ และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ระบบท่อ ท่อขนส่งก๊าซหรือน้ำมัน
เพิ่มเติม

" ผู้นำด้าน วิศวกรรมความปลอดภัย
และการตรวจสอบรับรอง ที่ได้มาตรฐาน "

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 และปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนรวม 98 ล้านบาท เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการด้านการตรวจสอบและวิศวกรแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ทำให้เราได้รับการยอมรับและยอมรับจากลูกค้าอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญคุณภาพสูงที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาของตนเนื่องจากได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานและกฎระเบียบสากล เราทุ่มเทเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราสามารถไว้วางใจในความเป็นเลิศและประสิทธิภาพของข้อเสนอของเรา

ผลงานตัวอย่าง

บริษัทลูกค้าในเครือ
0
โปรเจ็คงานที่สำเร็จเเล้ว
0

บริษัทฯ ให้บริการ Inspection กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศโดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็น กลุ่มธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงาน

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์และสนับสนุนด้านการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้านวิชาการ THAI-AUSTRIAN TECH OPEN HOUSE 2023”

Readmore

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมงานรับมอบประกาศนียบัตรบริษัทที่ผ่านการรับรองสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในงาน CAC Certification Ceremony 2023

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่มีมาตรฐานการดำเนินงานที่สามารถดำเนินนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างเป็นระบบ

Readmore

บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะวิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

Readmore
เกร็ดความรู้

การทดสอบความแข็ง คืออะไร

การทดสอบความแข็ง เป็นส่วนสำคัญในการรับรองความสมบูรณ์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โลหะใดๆ ที่จะใช้ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย์

Read More »
เกร็ดความรู้

การวิเคราะห์โครงสร้างระดับจุลภาค อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการทดสอบวัสดุ

การวิเคราะห์โครงสร้างระดับจุลภาค ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการตรวจสอบความล้มเหลวและเสริมการทดสอบประสิทธิภาพของ…

Read More »

Qualitech

ช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน

เราให้ความสำคัญในการสร้างช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหากเราได้รับข้อร้องเรียนที่มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับการกระทำความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเป็นผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวเพื่อพิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามระเบียบ

ลูกค้าของเรา